TEKMOVALNI PROGRAM

Cilji:

• uspešno nastopanje na domačih in tujih tekmovanjih v igri posameznikov in dvojic

• povezava šolskih in športnih obveznosti

• razvoj pomembnih osebnostnih lastnosti, potrebnih za uspešnost v športu

V program je vključeno načrtovanje in izvedba.