PROGRAM ZA ODRASLE

Skupinsko in individualno učenje za vse starostne in kakovostne kategorije igralcev.

Vadba odraslih poteka ob nedeljah vse mesece v letu.